Детски образователен център „Пъстър свят“ продължава да работи само в електронна среда до 30.11.2020г.

Уважаеми родители, искаме да ви информираме, че във връзка с I т.5 от заповед РД-01-651/ 11.11.2020  на министъра на здравеопазването която гласи:

„ Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи“

се налага  ДОЦ“ Пъстър свят” да продължи принудителното прекъсване на  присъствената форма  на обучение на децата, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Както вече знаете ние разполагаме със собствена  онлайн  платформа за проверка на домашните работи и продължаваме да работим с вашите деца в електронна среда. На децата бяха раздадени данни за достъп до платформата. Същите  са изпратени и на родителите на официалния имел за връзка посочен от родителя в договора и указания за работа с продукта.Много деца вече изпращат домашните си и екипът ни ги проверява.

За повече информация и въпроси съм на ваше разположение на телефон 0899 14 37 13!

Екипът на“ Пъстър свят“ остава с надежда,че скоро ще сме отново заедно с нашите прекрасни деца!

Бъдете здрави!!!

Таня Костадинова
/Управител/

2020-11-26T10:30:46+02:00