КАЛЕНДАР ЗА 2019/2020 ГОДИНА 2019-09-03T07:48:42+02:00

Календар за учебната 2019/2020 година

Вижте новия календар за учебната 2019/2020 г. на МОН.

Учебни и неучебни дни, дати на ваканциите и на изпитите.