КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2018-08-30T16:40:53+02:00

КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Календар за учебните дни и ваканциите през новата учебна година. Всичко за учебните седмици, неучебните дни, начало и край на учебната година, външни оценявания за учебната 2018/2019 година.

Покажи бутони
СКРИЙ!