ЕКИП 2020-05-25T19:44:50+02:00

ЕКИП


Опитни педагози, филолози, логопед, психолог, художник, музикант, дизайнер, компютърен специалист, спортисти – всички, доказали своя професионализъм и желание за работа чрез иновативни подходи и хоризонтална комуникация. Една красива идея се претвори в реалност благодарение на съвместни усилия, разнообразни предложения от всеки член на екипа и не на последно място – желание за съвместна работа.

Послание от нашия отбор: Не ползваме показалки, отхвърляме наказанията и назиданията!!!! Очакваме да бъдете наша опора в съвместната работа с Децата.