ДОБРИЛНИЦА 2018-03-20T00:10:27+02:00

Добрилница


Проект 1: Милосърдие и съпричастност

Всяко докоснато сърце, всяка усмивка, всеки поглед и милувка предизвикани от мил жест създават синергия.

Нека стимулираме децата си към висша форма на благородство и хармония – да дават без да очакват и да умеят благодарят.

Детски образователен център “ Пъстър свят“ подема красива и благородна инициатива . Периодично ще събираме дрехи, обувки, играчки, книжки, които нашите почетни членове лично ще изберат и донесат от домовете си, а заедно ще даряваме на социално слаби деца в нужда.  Ще усетим радостта от създаването на усмивки.

Очаквайте програмата!!

Проект 2: Обмяна на опит

Тук е момента голяма част от родителите да се усмихнат, спомняйки си едни весели бригади преди близо 30 години. Е сега, пък ние ще предложим на нашите деца да посещават други училища и центрове, да работят интергративно, а защо не и пряка връзка със земята и животните. Личната отговорност и опит са безценни в детската възраст и единствената вярна основа при личностно изграждане.

Очаквайте програмата!!!